Category: NIVÎSÊN BI KURDÎ

Gerrek li nav şêrebirîndarên warwêran

Di ser serîhildan û şikestina gelê kurd ê Kurdistana Iraqê re du meh derbas bûne. Tarîxa Kurdistanê di van çend mehên dawiyê de bûye şahida bûyerên wiha mezin û bilez ku wê tu caran nedîtiye. Bûyer wek babelîskan li pey hev dizîvirin û diçin. Meha sibatê, hîn dewreyek ji dewreya dîktatoriya herî xedar a Sedamî

Read More

Li ba Ahmedê Xanî peywendiyên jin û mêran, evîn û erotizm

Ahmedê Xanî çend ku alimekî dînî yê dîndar e, ew çende jî mutefekkirekî dunyewî ye. Wî gellek hay ji dîrok, efsane, destan û menqiben dewra xwe, hay ji ilmê stêrnasiya wê demê, hay ji zanyariyên îctîmaî(sosyolojîk, etnolojîk), ji ilmê hîndekriyê, ji nefsiyatê heye. Ew xweş dizane ku jiyana însanan û ya civakê ne bes ji

Read More

Şerefname; pencereya kurdan a ber li mêjûyê

Îsal(1997) çarsed saliya ronahîdîtina kitêba naskirî ya bi navê Şerefname ye ku dîroknasê bi nav û deng ê kurd; Mîr Şeref Xanê Bedlîsî nivîsiye. Şerefname, berî çarsed salan di 14-ê tebaxa(agustosa) 1597-ê(30-ê zilhicceya 1005-ê hicrî) de, rojeka pêşemê temam bû. Bi vê munasebetê, îsal di nava kurdan de hin muhawele hene ku ev bûyera giring

Read More