Category: Tirkî

Vatan, İnsan ve Demokrasi

Türkiye’de insan hakları tartışmaları bir generali oldukça kızdırmış olacak ki kalkmış güya bütün centilmenliğini takınarak ªbiz insan haklarını, demokrasiyi, hukuk devletini çok severiz, ama vatanımızı onlardan da çok severiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü onlardan önce gelirª anlamında sözler sarfetmiş. Bir televizyon kanalının kaba bir demagog olmayı marifet sayan haber yorumcusu da ªaminª diyerek bu sözleri tasdik

Read More

Bilgi toplumu ve Kürt sorunu

Bu yazı, bilgi toplumunu ve onun Kürt sorunu üzerindeki etkilerini ana hatlarıyla tartışmayı amaçlıyor. Yeryüzünde bilgi ve iletişim toplumunun boyvermesi Kürt sorunuyla ilgili herhangi bir değişikliğe de yol açıyor mu? Bilgi toplumu, yeni bilgi ve iletişim teknolojisinin temelleri üzerinde doğdu.Yeryüzündeki yaşam bu teknolojinin üzerinde biçimlenerek globalleşiyor. Bilgi toplumu, globalleşmiş yaşamın tüm özelliklerini kendinde içeren daha

Read More

Xoybûn’a tutulan ışık

Rohat Alakom en üretken araştırmacılarımızdan biri. Kişisel olanak ve çabalardan öte hiç bir yaşam temeli olmayan Kürt araştırmacılığını raylar üzerinde yürütmek için lokomotifine habire kömür atan ateşçi gibi peş peşe değerli eserler veriyor. En son çalışması yine tarihimizin ömemli bir kesitine, önemli bir olgusuna ve aynı kesitin mücadeleci insanlarına ışık tutar nitelikte. Alakom bu sefer

Read More

En anlamlı iki armağan

Kürt gazetciliğinin 100. yıldönümü dolayısıyla bu yıl yapılan çalışmaların başında gelen iki esere dikkat çekmek istiyorum. Biri Mehmet Emin Bozarslan’ın Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi adlı trankripsiyon çalışması, diğeri de Malmîsanij’ın Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi adlı eseridir. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti yüzyılımızın başında, 19 Eylül 1324(1908)’te kurulan ilk yasal Kürt örgütü,

Read More

Kürt sorununda “yeni aşama”; serap ve gerçekler

Kürt sorunu, belki de tarihi boyunca ikinci kez uluslararası alanda bu denli boyutlanıyor. Birincisi Körfez Savaşı’nın ardından Irak Kürdistanı’nda başgösteren ayaklanma dalgasının geri çekilerek dağlara doğru yükselen bir trajediye dönüşmesiyle olmuştu. Saddam ordularının terörü dünyanın gözlerini Kürtlere çevirmişti. Bu sefer de Türk ordusunun fitili ateşlemesiyle benzer bir gelişme oldu.Türk ordusu tank ve toplarıyla Suriye sınırına

Read More